Yarı Kapaklı Cephe Sistemleri


Yarı Kapaklı Cephe sistemleri Kapaklı Cephe Sistemlerine benzer olarak dizayn edilmekle beraber aralarındaki farklılık cam montajı sonrası yapılan kapak imalatının düşey veya yatay olmak üzere tek yönde yapılmasından kaynaklanır. Bu sistemde yatay veya düşey profillerden birisi kapaklı, diğeri ise Epdm Fitil ve Silikon dolgulu olmaktadır. Bu sistemde camlar yine kapak ile cepheye sabitlenirken, kalan derzler EPDM fitil veya silikon yardımı ile imal edilir. İstenildiğinde Kapaklı Cephe Sistemine kolaylıkla dönüştürmek mümkündür.