Politikalarımız


Coşkunlar Alüminyum, tüm üretim süreçlerinde çevre ve insan sağlığına zarar gelmemesi için gerekli tedbirleri almayı, çevreye yönelik doğabilecek zararları önlemeyi amaç edinmiştir. Bu amacını gerçekleştirmek için oluşturduğu Çevre ve İş Sağlığı Politikasını ise araç edinmiştir.

Politika ilkeleri şöyledir;

Yasalara Uyumluluk
Çevre ve iş sağlığı ile ilgili tüm yerel ve uluslararası kanun ve yönetmeliklere uymak, çevre ve iş sağlığı mevzuatlarının güncelliğini sağlamak ve uygulamak,

Teknolojik Takipçilik
Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde üretim süreci içerisinde çevreye ve insan sağlığına zararları en aza indirecek ve doğal kaynak kullanımı en aza indirgeyecek teknolojileri kullanarak doğal kaynakların ve insan sağlığının korunmasına katkı sağlamak,

Politikaları Yaymak
Çalışanlarımıza, alt yüklenicilerimize ve tedarikçilerimize, sürekli eğitim vermek ve çevreye ve insan sağlığına karşı sorumluluk bilincini oluşturmak, duyarlılıklarını artırmak,

Proaktif Olmak
Üretim süreci boyunca çevre ve insan sağlığına gelebilecek tehlikleri önceden belirleyip tüm çalışanlarımız ve alt yüklenicilerimiz için güvenli ve sıfır kaza hedefli bir çalışma ortamı sağlamak,

Politika Yönetiminde Devamlılık
Çevre ve insan sağlığı alanında gösterilen performansın arttırılması yönünde çevre ve insan sağlığı yönetim sisteminin sürekli geliştirtirilmesini sağlamak.

Coşkunlar Alüminyum, oluşturduğu çevre ve iş sağlığı politikası ilkelerini kamuoyuna duyuracak ve uygulanmasının takipçisi olacaktır.